......................................................WNĘTRZA PRYWATNE ....................................................... WNĘTRZA KOMERCYJNE....................................................

- Projektowanie i aranżacja wnętrz prywatnych (mieszkań, domów, apartamentów)
- Projektowanie i aranżacja wnętrz komercyjnych (sklepów, salonów, biur itp.)
- Nadzór autorski wykonanego projektu wnętrza

W zależności od potrzeb oferujemy 4 rodzaje projektów:
1. projekt funkcjonalny
2. projekt koncepcyjny
3. projekt wykonawczy                                         
4. projekt wykonawczy z nadzorem

Istnieje możliwość zamówienia projektu tylko wybranego pomieszczenia/
pomieszczeń np. łazienki lub/(i) kuchni.


PROJEKT FUNKCJONALNY:


- Projekt przygotowany jest oparciu o dostarczone rzuty.
- Koncepcja układu funkcjonalnego wnętrza ( 2-3 koncepcje w formie rzutów).
- Projekt przedstawia najkorzystniejsze układy rozmieszczeń ścian działowych oraz mebli. 

PROJEKT KONCEPCYJNY:


- Inwentaryzacja
- Koncepcja układu funkcjonalnego wnętrza ( 2-3 koncepcje w formie rzutów).
- Wizualizacje 3d  

Po zaakceptowaniu przez klienta ostatecznego układu , wykonywane są wizualizacje 3d obrazujące koncepcję wnętrz. Przedstawiona jest kolorystyka, materiały, wyposażenie.


PROJEKT WYKONAWCZY:


- Inwentaryzacja
- Koncepcja układu funkcjonalnego wnętrza ( 2-3 koncepcje w formie rzutów )
- Wizualizacje 3d ( do ostatecznie zaakceptowanego układu funkcjonalnego)
- Wykaz kolorystyki oraz nazw użytych materiałów.
- Rysunek układu pomieszczeń oraz wymiary ścian
- Rysunek wyburzeń - jeśli istnieje taka konieczność
- Projekt podejść hydraulicznych
- Projekt elektryki: rozmieszczenie punktów świetlnych, gniazd oraz sterowanie oświetleniem.
- Rzut z posadzkami
- Rzut sufitów wraz z rysunkiem ewentualnych detali
- Rysunki zabudowy karton-gipsowej
- Rysunki detali montażowych
- Rysunki okładzin ściennych
- Rysunki ścian łazienek
- Rysunki z mebliami kuchennymi
- Rysunki z mebliami autorskiego  projektu                                                                                 
- Dobór wyposażenia: mebli, opraw oświetleniowych, materiałów,                           
- Spis ilościowy materiałów użytych w projekcie.

Projekt ten jest podstawą do rozpoczęcia zamówień materiałowych oraz
prac budowlano – wykonawczych.


PROJEKT WYKONAWCZY Z NADZOREM AUTORSKIM:

Wybierając projekt z nadzorem możemy być pewni zgodności naszego projektu z wykonaniem. Nadzór autorski polega na przekazaniu wykonawcy wraz z wyjaśnieniem i omówieniem projektu oraz sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z projektem. Projektant jest przedstawicielem inwestora na budowie. Projektant przeprowadza inwestora przez cały proces trwania budowy aż do momentu przeprowadzki, udzielając wsparcia w rozmowie z podwykonawcami wynajętymi również przez klienta.

CENNIK

Cena za projekt ustalana jest indywidualnie po przesłanym rzucie i opisie przez zleceniodawcę.


PROCES TWORZENIA PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO PODZIELONY JEST NA ETAPY:

1. Inwentaryzacja oraz omówienie założeń projektowych z inwestorem.
2. Koncepcja,
3. Projekt wykonawczy,  wykonanie dokumentacji architektonicznej oraz sporządzenie   szczegółowych specyfikacji materiałowych,
4. Dobór firm wykonawczych,                                                                                              5. Monitorowanie zamówień materiałów.