......................................................WNĘTRZA PRYWATNE ....................................................... WNĘTRZA KOMERCYJNE....................................................